|| saatu ilmaistuote Lasten Keskus ||

 

Sosiaalisten taitojen harjoittelu on koko lukuvuoden tai oikeastaan läpi kaikkien lukuvuosien kulkeva pitkä  prosessi. Jotta luokasta muodostuu Meidän luokka (lue blogista: https://alkuluokanaakkoset.fi/meidan-luokka-osa-1/), täytyy asian tärkeys pitää mielessä jatkuvasti. Ryhmän hyvä ilmapiiri ei synny itsestään. Joskus saattaa tuntua, että porukka ryhmäytyy itsestään, mutta ei se oikeastaan taida sitä tarkoittaa. Luulen helppouden tunnun johtuvan siitä, että perusasiat ovat kunnossa ja ryhmäytymiselle on tehty tilaa.

 

Niin kuin oppisessa muutenkin, ovat myös sosiaalisten taitojen oppimisessa tärkeitä asioita säännöllisyys ja johdonmukaisuus. Harvoin asia sisäistetään yhdellä kerralla tai edes muutamalla oppituokiolla. Toistot ovat tärkeitä. Usein parasta on pienet tuokiot tai harjoitteet usein toistettuina. Silloin mielestäni syntyy parasta tulosta oppimisessa. Pienet eivät pitkiä rupeamia jaksamaan, ja jo vanha sanontakin sanoo, että kertaus on opintojen äiti. Näin se on!

Aikuista helpottaa sopivien oppimiskokemusten ja riittävien toistojen järjestämisessä hyvä suunnittelu ja toimivat materiaalit. Ensin mietin, millä aikataululla ja missä vaiheessa koulupäivää tiettyä asiaa opetellaan. Sitten päätän materiaali. Siihen vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleva aika, tilat, mahdolliset muut aikuiset yms. Aikataulun suunnittelu takaa riittävän harjoittelun ja aiheen esillä pitämisen. Se myös helpottaa omaa työtä, kun viikoissa on toistuvia osioita. Myös hyvä materiaali helpottaa. Paitsi että se toimii ja saa aikaan oppimista, on hyvä materiaali iso apu opettajalle. Jos materiaali on jatkuva kokonaisuus, ei tarvitse käyttää aikaa toistuvasti uuden materiaalin etsimiseen. 

Minulle uusi tuttavuus on Lasten Keskuksen Piki-sarja. Materiaali on ammattilaisten toteuttama, ja se näkyy kaikessa. Taustat on selvitetty hyvin, kuvakirjat ovat laadukkaat, toimintavihjemateriaali on runsasta ja monipuolista. Mitä pidemmälle etenemme, sitä enemmän arvostan Piki-matskua. Materiaaliin kuuluu kaksi kuvakirjaa sekä molempiin kirjoihin liittyvät oppaat aikuisille ja myös materiaalipaketit. Materiaalipaketeista löytyy hahmojen kuvia vaikkapa keppinukkeja varten ja tunne- ja tarinakortteja. Piki-sarja on todella monipuolinen ja mahdollistaa monenlaisen käytön. Kuvakirja on mainio tarina ja hyvä luettava jos tarvitsee materiaalin vain yhdelle oppituokiolle. Mutta halutessaan kirjaa voi käsitellä aukeama kerrallaan, ja oppaan kanssa tekemistä riittääkin kuukausiksi.

Meidän juttu -oppaassa, joka liittyy kuvakirjaan Piki ja pöljä päivä, on paljon vaihtoehtoisia käyttötapoja ja toimintaohjeita. Materiaalista löytyy 16 aihetta, jotka siis jokainen liittyvät yhteen kirjan aukeamaan. Aiheet ovat jo otsikoiden perusteella hyviä: ryhmään liittyminen, roolit ryhmässä, rauhoittumisen taidot, lapsen stressi, riidasta sovintoon…

Aikuisten materiaalissa erinomainen asia on se, että se on todellakin aikuisille. Ei ainoastaan varhaiskasvatuksen tai koulun aikuisille, vaan kaikille aikuisille. Kirjasta löytyy omat kohdennetut vinkit sekä kotiväelle että ammattilaisille. Vinkkejä ja toimintaideoita voivat toki käyttää kaikki.

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyminen puhuttaa ja mietityttää lasten vanhempia. Varsinkin silloin, jos näissä asioissa on jotain pulmaa. On siis hienoa, että kodit on huomioita ja mietitty konkreettisia keinoja kuinka vanhemmat voivat lastensa kanssa aiheita käsitellä. Ensimmäinen aihe – ryhmään liittyminen – on ajankohtainen monelle lapselle syksyisin. Uudessa ryhmässä aloittaminen on aina jännittävää sekä lapsille että aikuisille. Aikuisen oma jännitys saattaa lisätä lapsen jännitystiloja. Siksi on hyvä, että oppaassa annetaan keinoja arjen tilanteisiin. Kun aikuinen itse ei ole ymmällään, on paremmat olosuhteet tukea lasta. Ammattilaisille on myös vinkkejä paitsi lasten myös heidän vanhempiensa tukemiseen. Oppaasta löytyy vinkkejä jopa vanhempainiltaan.

Oma suunnitelmani on käsitellä nyt keväällä Piki-kirja. Toisen kuvakirjan Piki ja pöljä päivä aion säästää ensi syksyyn. Nyt keväällä käsittelen kirjan yhtenä kokonaisuutena ja poimin muutamia harjoituksia materiaalista. Aion myös ottaa käyttöön oppaassa olevat monistettavat Piki-hymiöt. Syksyllä aion käsitellä Piki ja pöljä päivä -kirjaa oppaan rungon mukaisesti. Siitä riittää materiaalia koko syyslukukaudeksi! Kirjat ovat omat kokonaisuudet, joten käsittely onnistuu yhdysluokassa, jossa siis ensi syksynä osa lapsista on uusia. Muutamia harjoitteita aion kokeilla jo nyt keväällä. Oppaassa on niin paljon toimintaideoita, että vaihtoehtoja riittää useampaankin käsittelykertaan.

Piki-kirjassa on kaikille lasten kanssa työskentelevillä tuttuja haasteita, joita Piki kohtaa. Jännittää mennä muiden mukaan, tulee paha mieli kun ei pääse leikkiin mukaan, ei oikein osaa sanoittaa tunteitaan, ikävä tilanne kääntyykin paremmaksi jne. Minä ihastuin myös siihen, että tuotiin esiin lapsiryhmissä tavallinen ongelma. Käyttäydytään hyvin kun aikuinen on paikalla, mutta käytös muuttuu kun aikuinen ei olekaan samassa tilanteessa. Tästä kirjan kohdasta nousi ryhmässämme hyvä keskustelu.

Piki-kirjat on suunniteltu varhaiskasvatuksen näkökulmasta, mutta toimivat hyvin myös alkuopetuksessa. Mun ja sun juttu -kirjassa, joka on Piki-kirjaan liittyvä aikuisten opas, korostetaan tätä väritunnuksilla. Eri väritunnukset viittaavat toimintoihin, jotka sopivat ihan pienille, 5-6 -vuotiaille tai eskari- ja kouluikäisille. Alkuluokan Aakkosten tyyliin on tuttua arkea, että tekemistä eriytetään ylös- ja alaspäin. Pikimateriaalissa on niin paljon vaihtoehtoja, että luulen pystyväni helposti poimimaan omalle ryhmälleni sopivaa tekemistä. Ja aina voi soveltaa!

Mitä toivoisin? Sitä, että ilmestyisi vielä kolmas osa Piki-sarjaan! Silloin voisin kierrättää kirjoja kolmen vuoden välein. Kolme vuotta on Alkuluokan kierto, sen ajan lapsi viettää Alkuluokassa kasvaen eskarilaisesta tokaluokkalaiseksi.

Piki-sarjaa esitellään Lasten Keskuksen sivuilla https://lastenkeskus.fi/kasvattajan-tueksi/piki-sarja/  

Lasten Keskus: Piki-sarja

Kuva Prawny Pixapaystä