Kiitos aktiiviselle lukijalle aihetoiveesta. Lukija toivoi blogitekstiä lasten kaverisuhteista koulussa. Tästä syntyi idea kokonaiseen postaussarjaan, sillä kyseessä on tärkeä ja moninainen aihe.

Miten joukosta lapsia muodostuu Meidän luokka? Me ihmiset olemme monimutkaisia olentoja. Ryhmän toimintaan vaikuttaa lukematon määrä asioita. Henkilöiden ominaisuudet, persoonallisuudet ja aiemmat kokemukset, ryhmän olosuhteet – nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka ovat mukana ryhmän toiminnassa.

Meidän luokka ei ole mikä tahansa ihmisporukka, vaan se on juuri meille merkityksellinen, yksi ja ainoa. Siksi tässä tapauksessa se ansaitsee erisnimen aseman ja ison alkukirjaimen. Meidän luokka on jokaiselle koululaiselle jotain erityistä. Toivottavasti jotain sellaista, josta voi olla ylpeä. Meidän luokka.

Miten Meidän luokka syntyy? En oikeastaan tiedä. Syksyn alussa olemme todellakin se sekalainen joukko ihmisiä, jotka vain sattuvat toimimaan yhdessä. Jossain vaiheessa syksyä se tapahtuu. On aivan itsestään selvää, että me olemme ihan erityisiä ja on hienoa kuulua tähän porukkaan. Meidän luokkaan. Omasta luokasta saa ja pitää olla ylpeä, aivan samoin kuin omasta perheestä tai omasta itsestään. Se ei tietenkään millään tavoin sulje pois sitä, ettei arvostaisi muita. Mutta pystyäkseen arvostamaan ja kunnioittamaan muita, täytyy kunnioittaa ensin itseään.

Lukijan toive ei kohdistunut vain oman luokan kaverisuhteisiin, mutta omasta luokasta on hyvä aloittaa. Sosiaalisten taitojen harjoittelussa hyvä suunta on tutusta vieraampaan, pienemmästä porukasta isompaan joukkoon.

Sosiaaliset taidot ovat yksi opittava asia muiden joukossa. Toki se on yksi tärkeimmistä asioista. Puutteet sosiaalisissa taidoissa tai hankaluudet sosiaalisissa suhteissa saattavat haitata paljon muuta oppimista. Sosiaaliset taidot ovat opiskelun kohde, mutta ehdottomasti myös muun oppimisen jos ei edellytys niin ainakin merkittävä auttava tekijä. Jos on hyvä olla luokassa ja muiden kanssa toimiminen sujuu, on helppo oppia. Jos mieltä painaa jokin asia tai on aina törmäyskurssilla muiden ihmisten kanssa, on mahdoton keskittyä oppimiseen.

Olkoon tämän ensimmäisen osan tärkein viesti se, että sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja luokan ilmapiiriin kannattaa panostaa. Mielestäni tähän käytetty aika voitetaan kouluvuoden aikana kyllä takaisin, todennäköisesti monin verroin. Muistan kerran luokkamme toimintaa esitellessäni kysymyksen miten hoidan ja selvittelen välitunneilla ja muuten tulleet lasten erimielisyydet ja riidat. Kysyjä tarkoitti todennäköisesti luokkamme päivärytmiä, joka on aika tarkkaan suunniteltu ja kuinka se mahdollisesti menee ihan sekaisin, kun välitunnin jälkeen täytyy selvitellä riitoja. En osannut oikein vastata, sillä olin melko hämmentynyt. En nimittäin pystynyt muistamaan, milloin edellisen kerran olin selvittänyt riitaa. Se ei todellakaan ole joka päiväistä arkeamme – onneksi! Toki riitoja on ja niitä selvitellään. Mutta miellyttävämpää ja tuloksellisempaa on, että taitoja harjoitellaan etukäteen.

 

Kuva Prawny Pixapaystä