Lukukuu oli vastaus siihen, kun tarvitsin luokkaan tehokasta ja toistuvaa lukusujuvuuden harjoittelua. Milloinpa sitä ei tarvittaisi alkuopetusluokissa? Lukukuussa niin kuin monessa muussakin luotan rutiineihin. Harjoitusta tarvitaan, mutta en halua joka päivälle olla keksimässä uutta harjoitusta. Vieläpä motivoivaa harjoitusta. Lukukuusta tuli ratkaisu.

Itseasiassa niin hyvä, että Lukukuu on nykyisin vuosittain toistuva Alkuluokassa. Lukukuu järjestetään siinä vaiheessa, kun kaikilla koululaisilla on jonkinlainen lukutaito ja harjoitusta tarvitaan paljon. Yleensä tämä hetki on kevätlukukauden alkupuolella. Tämä tuo myös uutta nostetta harjoitteluun. Lukukuu ei ole aina täsmälleen kuukauden mittainen. Muutama viikko, kuinka muuhun ohjelmaan ja esimerkiksi lomarytmiin sopivasti sattuu asettumaan.

Lukukuun ohjelma toistuu samanlaisena päivittäin. Nerokkuus on taas jälleen kerran siinä, että aluksi käytämme aikaa homman opetteluun. Kun toiminnot osataan, jää aikuisen aika apua tarvitsevien auttamiseen. Ja joskus tulee sekin hetki, että myhäilen ja katselen, miten kaikki rullaa omalla painollaan.

Käytännön toteutus pistetyöskentelynä

 

Lukukuun ohjelma on jaettu kolmeen osaan. Alkuluokan ryhmät – värien mukaan nimetyt siniset, punaiset ja vihreät – tekevät jokainen vuorollaan samat tehtävät. Kun kaikki eivät tarvitse aikuista esimerkiksi kuuntelemaan lukusuoritusta, riittää aikuisen aika. Tätä pidän tosi tärkeänä, koska tavallisessa kouluarjessa käy usein niin, että en olekaan ehtinyt kuuntelemaan kaikkien lukemista. Tai tulee toimittua niin, että ne taitavat lukijat eivät juuri koskaan saa aikuista kuuntelemaan lukemistaan.

Pistetyöskentelysysteemillä takaan, että koko luokka ei tarvitse kuuntelijaa yhtä aikaa. Todennäköisemmin ehdin kuunnella useimpien lukemisen. Aluksi käytämme pisteisiin pidemmän aikaa, 15-30 minuuttia, kun toimintoja opetellaan. Vain ensimmäisellä kerralla aikaa meni 3×30 minuuttia. Opettelu on hidasta, mutta se kannattaa tehdä perusteellisesti.

Tavallisimmin aikaa koko Lukukuun päiväharjoitukseen menee 45 minuuttia. Kun toiminta osataan ja vaihdot nopeutuvat, varataan aikaa 3 x 10 minuuttia. Ja jos jostain syystä esimerkiksi koulun muu aikataulu asettaa reunaehtoja, on joskus tehty pikakierroskin, 3 x 5 minuuttia. Se on jo hengästyttävä, mutta siitäkin lapsille tuli tunne, että Lukukuu on joka päivä. 

Pistetyöskentelyä

Yhdysluokassa jokaisella luokka-asteella tai vaihtoehtoisesti lukutaidon mukaan jaetulla ryhmällä on omat tehtävänsä, vaikka tehtävätyyppi olisikin sama.

Eriyttäminen hoituu näppärästi. Lukemista löytyy tarvittaessa kirjain-äänne -vastaavuuden harjoittelusta pieniin tarinoihin ja tietoteksteihin asti. Kaunokirjoitustakin harjoitellaan lukemaan.

Korttitehtäviä varten olen koonnut suuren määrän erilaisia ja eritasoisia lukemistehtäviä. Lukeminen voi tarkoittaa pientä tekstiä, sanalistaa tai alku- ja loppuäänteen tunnistamista. Kaikissa ohje on, että harjoittele ensin itse ääneen lukemalla niin monta kertaa kuin ehdit. Kun aikuinen tulee luoksesi, lue hänelle. Osaan korteista vastataan tussilla merkitsemällä tai vaikkapa laittamalla pyykkipoika oikeaan kohtaan. Eri päivinä tarjolla olevat kortit vaihtelevat. Ne myös vaikeutuvat Lukukuun edetessä, sillä yleensä lukusujuvuus kehittyy kuukauden aikana.

Kirjoittaminen on tarkkaa oikeinkirjoitusta. Se voi olla moniste tai jos tehtäväkirjoissa on juuri sopivia tehtäviä, käytämme niitä. Eskarit kertaavat kirjainmuotojen kirjoittamista.

Jos tehtävät sattuvat loppumaan, on aina tarjolla lisätehtäväkortit. Niitä tehtiin mielellään, ja tekemistä seurattiin omasta vihkosta löytyvään ruudukkoon. Näistä jäi monelle tekemistä vielä Lukukuun jälkeenkin.

Kolmas tehtävätyyppi on koululaisille lukuläksy, eskareilla Ekapeli tabletilla. Koululaiset saavat vihkoonsa sanalistan, jossa on omaan lukutaitoon liittyviä sanoja.

Sanalista harjoitellaan lukemaan ensin itse, sitten se luetaan aikuiselle. Tämä sanalista tulee myös lukuläksyksi.

Bonuksena näissä sanalistoissa yleensä myös sanavarasto laajenee, kun vastaan tulee uusia sanoja. Ohje on, että jos ei sanan merkitystä ymmärrä, pitää kysyä: kaverilta tai aikuiselta.

Motivaation ylläpitäminen

Lasten jaksamista parantaa ehkä tylsässäkin lukemis- ja kirjoittamisharjoittelussa se, että kaikki tietävät noin 15 minuutin jälkeen kellon kilahtavan ja tekemisen vaihtuvan. Ja vielä parempi pysyvän motivaation kannalta on se, että lähes kaikki huomaavat harjoituksen merkityksen. Sanalistat ja tekstit on valittu niin, että ne ovat lapsen lukutaidolle hiukan haastavia. Kun samaa tekstiä lukee monta kertaa, se alkaakin tuntua helpolta.

Mistä materiaalit?

Materiaalit joita käytän Lukukuussa ovat Verkkokoulun ja Hääräämön Laura Lanton. Freeedistä olen löytänyt paljon, esimerkiksi Oppimisen puolesta ja Jenni Ylimäen tileiltä. Myös Aapisen ja Lukukirjan liitteissä on juuri sopivia sanalistoja sekä kirjoitustehtäviä.

Lukemisen tehtävät on laminoitu korteiksi, joita voi tehdä pyykkipojilla tai vesiliukoisilla tusseilla. Vanhoista aapisista, lukukirjoista ja opeoppaista löytyy hyvin tekemistä. Niistä on tehty erilaisia korttisarjoja, joissa voi olla tavuja, sanoja, virkkeitä tai kokonaisia tekstejä.

Myös koulun kaapit kannattaa tarkistaa. On uskomatonta, mitä kaikkea kaappien perimmäisiin nurkkiin kätkeytyy. Kaikkea ei todellakaan tarvitse aina tehdä uutta ja itse.

Lopuksi

Tekemistä tarvitaan paljon! Kun lapset oppivat systeemin ja innostuvat, 15 minuutissa ehditään paljon. Ope taas on innoissaan, kun luokassa kiiruhdetaan kilpaa Time Timerin kanssa: vielä ehdin yhden kortin!

Nyt on Lukukuu vietetty ja materiaalit pakattu koriin odottamaan ensi vuotta. Joitakin kortteja käytän muulloinkin, silloin kun ne sopivilta tuntuvat. Mutta esimerkiksi sanalistat, joita tulee lukuläksyksi, liittyvät ainoastaan Lukukuuhun. 

Lukukuu on Alkuluokassa hyväksi ja tehokkaaksi havaittu. Onnistun joka vuosi Lukukuun aikana todistamaan lapsille, että harjoittelu vaikuttaa lukemiseen!

Jos haluat lukea enemmän lukemisen ja kirjoittamisen oppimisesta ja opettamisesta, luettavaa löytyy Kieltä & kirjallisuutta otsikon alta. Esimerkiksi mammuttipostaussarja Lukeminen 1-10.