||  Saatu ilmaistuote LASTEN KESKUS  ||

 

Jo edellinen Matikasta moneksi kirja oli hyvä, mutta tämä uudistettu versio on vielä parempi. Kirja on yleisilmeeltään selkeä ja teksti helppolukuista. Kirja on suunnattu varhaiskasvatukseen, mutta monia pelejä ja harjoituksia käytän myös koululaisilla. Varsinkin arkeen ujutettavia, toistuvia harjoituksia käytän koko ryhmällä. Ja tietenkin monet asiat pystyy muokkaamaan haastavammiksi.

 

Kirjassa on paljon sellaista matikka-asenteen esittelyä, mistä pidän kovasti. Tarkoitan sitä, miten matematiikkaa pystyy harjoittelemaan ilman varsinaista matematiikan tuntia tai tuokiota, kunhan vain huomaa nostaa esiin matemaattisia asioita tai tarjota sellaisia virikkeitä, jotka lisäävät lasten spontaaneja matemaattisia havaintoja.

 

Sisältö on järjestetty selkeästi kuuteen lukuun:

1 Matematiikan oppimisesta ja opettamisesta

2 Ajattelun taidot

3 Lukukäsitteen nimeäminen

4 Mittaaminen

5 Geometria

6 Eheyttäminen

 

Lukujen taustatietoja esittelevät osuudet eivät ole mitenkään kovin laajat, mutta mielestäni  riittävät. Painotus on käytännön toimintavinkeissä. Silti taustatiedoissa on esitelty mukavasti esimerkiksi oppimisympäristön rakentamista, pelillisyyttä ja havainnoinnin haasteiden huomioimista. Pidän myös siitä, että kirjassa tuodaan esiin monessakin kohdassa aikuisen osuus. Matematiikkataidot eivät kehity optimaalisesti niin, että lapselle antaa tehtävän tai pelin. Aikuisen on tiedettävä ”missä mennään”, jotta hän osaa ohjata lasta tarvittavalla tavalla.

 

Bonuksena on vielä vanhemmille tarkoitetut lyhyet kirjeet, joissa kerrotaan mitä taitoja on harjoiteltu ja miten taidon kehittymistä voisi tukea kotona. Itse en ole tällaisia aiemmin käyttänyt. Nyt aloin miettiä, että miksi ei? Matematiikka jää eskareiden perheille helposti vähän kaukaiseksi. Lukemisen painottamisella on pitkät perinteet, miksei matematiikkaa voisi myös viedä enemmän koteihin ja tehdä näkyvämmäksi yhteydenpidossa koteihin. Muistereihin voisi hyvin liimata pienet esittelyt ajankohtaisista aiheista.

 

Kirjan keskeisin sisältö on erilaiset pelit, leikit ja harjoitukset. Ne on luokiteltu vaikeustason mukaan kolmeen tasoon. Itselleni tämä luokittelu ei tuo juurikaan lisäarvoa, mutta saattaa se ehkä nopeuttaa sopivan harjoituksen etsintää.

 

Kirjassa on paljon harjoituksia, jotka eivät tarvitse kovinkaan erityisiä välineitä. Tästä pidän kovasti! Välineet voivat olla arjen tavaroita tai sellaisia, joita jokaisen lapsiryhmän käytössä yleensä on. Hankittavista ja valmistettavista välineistä on myös vinkkejä. Tämäkin on hyvä: kun jotain hankkii tai käyttää aikaansa askarteluun, on hyvä tietää ja miettiä, millaiset välineet ovat hyviä ja monikäyttöisiä. Kirjan lopusta löytyy myös melko laaja vinkkilista peleistä.

 

Parasta olisi, jos käytössä olisi myös Matikasta moneksi – materiaalipaketti. Itselläni ei materiaalipakettia valitettavasti ole käytössä, mutta ilmankin pärjää. Voi käyttää jotain muita korvaavia materiaaleja tai askaroida itse jotain vastaavaa. Toki helpompi vaihtoehto olisi juuri näitä tehtäviä varten suunniteltu valmis materiaali.

 

Kelpo kirja! Kirjaa lukiessa innostuu itse. Ja innostunut aikuinen on hyvä lähtökohta saada lapsi innostumaan matematiikasta ja suhtautumaan siihen myönteisesti.

 

Tilly Kajetski – Minna Salminen: 

Uusi Matikasta moneksi – Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Lasten Keskus 2018

 

 

Kuva Pixabay