Mitä alkuluokka tarkoittaa tässä blogissa? Alkuluokka ei ole täysin vakiintunut käsite Suomen koulumaailmassa. Minä käytän tässä blogissa sanaa alkuluokka siinä merkityksessä ja sellaisena käsitteenä, miten minä sen ymmärrän. Ja mitä se minulle merkitsee.

 

”Minun alkuluokkani” on lapsiryhmä tavallisia 5-8 -vuotiaita lapsia, eskarilaisia sekä eka- ja tokaluokkalaisia. Lapsiryhmän kanssa työskentelee vaihteleva joukko aikuisia.  Ainakin luokanopettaja, lisäksi koulunkäynnin ohjaajia, lastenohjaajia, ehkä varhaiskasvatuksen opettaja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisopettajien kanssa, mutta alkuluokka josta minä puhun, ei ole erityisluokka. Mukana voi olla tehostettua tukea tai erityistäkin tukea tarvitsevia lapsia, mutta kyseessä on kuitenkin yleisopetuksen ryhmä. 

 

Alkuluokan ideaan kuuluu, että ryhmä elää vuosittain. Aina tulee uusia eskarilaisia ja muutama koululainenkin, tokaluokkalaiset siirtyvät eteenpäin uuteen ryhmään kolmannelle luokalle. Tämä on mielestäni hyvä tilanne. Kaikki eivät ole yhtä aikaa etsimässä paikkaansa täysin uudessa ryhmässä, vaan osa lapsista elää seesteisempää vaihetta heille jo tutussa oppimisympäristössä. Kokemukseni mukaan ryhmädynamiikka kestää hyvin sen, että noin kolmannes lapsista on uusia. Ryhmässäni on ollut myös vuosia, jolloin 60-70 % lapsista on uusia. Se on paljon ja tarkoittaa ryhmäytymisen kannalta lähes uuden ryhmän muodostumisen kaltaista tilannetta. 

 

Hyvä oppilaantuntemus on oppimisen ohjaamisessa merkittävä asia. Alkuluokan aikuisilla on mahdollisuus oppia tuntemaan lapset hyvin. Tämä auttaa tietenkin hyvässä ryhmähengessä, mutta on ehdottomasti myös avain hyviin oppimistuloksiin. Kun mietin, miten joku asia alkuluokkaryhmässä voi toimia tai onnistuu hyvin, tulee usein ensimmäisenä mieleen hyvä oppilaantuntemus. Oppilaantuntemuksen ja ryhmäytymisen eteen kannattaa syksyisin tehdä paljon töitä. Tämä kantaa hedelmää pitkin vuotta. Kevätlukukaudella tuleekin hetkiä, että hyvillä mielin katselee ryhmäänsä ja voi ylpeästi todeta: hyvin sujuu!

 

Yhteenvetona voisi sanoa, että alkuluokka tarkoittaa kolmea vuotta aikaa lapselle oppia ja kehittyä esikoululaisesta isommaksi koululaiseksi. Itse pidän siitä, että ei tarvitse kiirehtiä. Toimintaa pystyy hyvin mukauttamaan lapsen tarpeiden mukaan. Jossain asiassa joku tarvitsee enemmän aikaa, jossain toisessa taas mennään isommilla harppauksilla. Toiminnassa ja tavoitteissa pystyy olemaan joustava. Tähtäimessä on kakkosluokan kevät ja siirtyminen kolmoselle. Eskarin ja ekaluokan tavoitteisiin voi suhtautua joustavammin ja jakaa asioita kolmelle eri vuodelle – eri lapsilla se tarkoittaa vähän eri tahtia. Se on ehdotonta, että kakkosen keväällä asiat osataan. Ja yleensä osataan, hyvin 🙂

 

Kuva stux Pixabaystä