||  Saatu ilmaistuote konstikas.fi  ||

 

Joitakin vuosia sitten olin koulutuspäivässä ja siellä koin taas kerran ison ahaa-elämyksen. Toki kaikenlaisesta hahmottamisesta ja hahmottamisen ongelmista olin kuullut ja opiskellut. Olin harjoittanut lapsia, heiltä oli näitä taitoja testattu ja tutkittu kouluympäristössä ja erityisasiantuntijoiden toimesta. Mutta tässä koulutuspäivässä minulle selkeni, miten isosta ja tärkeästä asiasta onkaan kysymys.

 

Olin kyllä tajunnut, että visuaalinen hahmottaminen on joidenkin lasten erityisvaikeus. Ja että vaikeudesta voi seurata monenlaisia ongelmia oppimisessa ja lapsen elämässä. Tiesin myös, että hahmottamista voi ja täytyy harjoitella. Monenlaista harjoittelua tehtiinkin. Mutta se kohdistui pääasiassa vain niihin muutamiin, jotka olivat jo jääneet ”kiinni” pulmiensa kanssa. Koko luokan kanssa visuaaliset harjoitukset olivat ehkä jotain pientä lisäkivaa tai matikan kirjan hauskoja välipalatehtäviä. Sellaista, mitä tehtiin jos jäi aikaa. Ja tämänhän tietää. Jos tärkeysluokitus on ”tehdään jos on aikaa”, niin aikaa ei yleensä ole.

 

Tuossa koulutuspäivässä silmäni jotenkin avautuivat näkemään, että visuaalisessa hahmottamisessa on kyse paljon muustakin kuin siitä, mikä on ihan päällepäin näkyvissä. Onpas nyt näköaistiin liittyviä kielikuvia:) Mutta näin se on. Hankaluudet visuaalisessa hahmottamisessa saattavat tarkoittaa vasta myöhemmin ilmeneviä oppimishankaluuksia alkuopetuksen jälkeen, ehkä joskus 9-10 -vuotiaana. Jos vaikkapa matematiikan hankaluudet ilmenevät tuossa iässä, on taas astetta vaikeampaa ja työläämpää palata perusasioihin ja järjestää treenausta niissä. Lähes aina apu on helpompi järjestää ja se tehoaa paremmin, kun asioihin päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä on myös iso minäkäsitykseen ja itsetuntoon vaikuttava merkitys.

 

Visuaalisen hahmottamisen taitoja voi tutkia ja testata lapsilta. Se, miten testaus järjestyy ja millaista tukea lapsi tarvittaessa tulosten jälkeen saa, vaihtelee. Visuaalinen hahmottaminen on kaikkien tarvitsema perustaito, monenlaisen oppimisen valmiustekijä. Toisin sanoen taitavakin visuaalinen hahmottaja hyötyy harjoittelusta, ainakaan siitä ei ole haittaa. Kun tajusin nämä taustatekijät, päätin järjestää luokkaani systemaattista visuaalisen hahmottamisen harjoittelua. Tutkimustietoa minulla henkilökohtaisesti ei ole, mutta omien arkihavaintojen perusteella uskallan sanoa: toimii, ja lapset hyötyvät.

 

Jotta visuaalisen hahmottamisen harjoittelu ei jää mukavaksi lisäpuuhasteluksi (joka sekin tietysti joskus on tarpeellista!!), täytyy harjoituksille miettiä aika ja tapa. Muutamia vuosia sitten Alkuluokan aikuisten kanssa kehitimme visuaalisen hahmottamisen tuokion ja nimeksi keksimme Navigaattori-tunnin. Navigaattori on lapsille tuttu ja sen avulla markkinoitiin tunnin sisältö lapsille. Navigaattori-tunnilla opetellaan taitoja, jotka auttavat tarkasti seuraamaan ohjeita ja kulkemaan oikeaan tavoitteeseen.

 

Näistä Navigaattori-tunneista on tullut pidettyjä lasten keskuudessa. En oikein osaa sanoa miksi, sillä työskentely Navigaattori-tunneilla on todella säädeltyä ja täsmällistä. Voisi olla, että se vie ilon, mutta niin ei kyllä ollenkaan ole käynyt.

 

Navigaattori-tunneilla hyödynnetään käytettävissä oleva aikuisresurssi tehokkaasti. Erityisopettaja, luokanopettaja, ohjaajat. Kun toiminta suunnitellaan hyvin etukäteen, saadaan aikaan lasten kannalta tehokasta toimintaa. Odotteluminuutteja ei tunneta, ei lapsilla eikä aikuisilla!

 

Navigaattori-tunneilla teemme monipuolisesti yhteisiä harjoituksia. Toisena osana visuaalisen hahmottamisen harjoitteluun kuuluu paljon yksilöharjoittelua. Tässä on helppo toteuttaa eriyttämistä taitojen mukaan. Tämä helpottaa myös välineiden suhteen: kaikkea ei tarvitse riittää jokaiselle oppilaalle yhtä aikaa.

 

Luokkaan kannattaa pyrkiä pitkäjänteisesti kokoamaan sopivia välineitä. Niukassakin rahatilanteessa aina jotain pystyy hankkimaan. Kun valinnat tekee harkiten, saa suunnittelulla käyttökelpoisen kokoelman.

 

Käytän myös itsetehtyä materiaalia. Siinäkin täytyy olla pitkäjänteinen suunnittelija. Jos kaiken haluaa toteuttaa heti, voi tuloksena olla väsymys. Ja se ei edistä lasten oppimista, väsynyt opettaja! Asioita on hyvä tehdä pala kerrallaan: jos teen tänä vuonna tämän materiaalin, ensi vuonna toteutan tuon toisen.

 

Alkuluokan Aakkosten tyyliin tärkeä materiaalin käyttötapa on kekseliäisyys. On paljon pelejä ja toimintamateriaaleja, jotka sopivat visuaalisen hahmottamisen harjoitteluun myös jollain muulla tavalla, kuin mitä valmistaja on ehkä alunperin tarkoittanut.

 

Konstikas.fi:n lähettämä laatikko sisältää paljon erinomaista materiaalia Navigaattori-tunneille. Kiitos Konstikas.fi! Näitä visuaalisen hahmottamisen harjoittamiseen sopivia materiaaleja tulen esittelemään tarkemmin erillisessä postauksessa.

 

Täällä lisää asiaa harjoitukseen sopivista peleistä: Navigaattorijuttuja, osa 2 

Kolmannessa osassa kerrotaan erityisesti tehtävätyypistä, joka on iso osa visuaalisen hahmottamisen harjoittelusta Alkuluokassa: Mallin mukaan tekeminen.

 

Pelien ja materiaalien käyttöideoita voit seurata Instagramissa @alkuluokan_aakkoset

Kuva Clker-Free-Vector-Images Pixapaystä.